תמצית השיעור

נמשיך עם תרגילים בנושא דמיון וחפיפת משולשים