תמצית השיעור

נמשיך בפתרונות לתרגילים בנושא: משולשים חופפים ודומים