תמצית השיעור

נפתור שאלות ממבחני מפמ''ר ישנים בנושא משולשים חופפים ודומים.