תמצית השיעור

נפתור תרגילים בעזרת חוצה הזווית וישרים מקבילים.