תמצית השיעור

נשתמש בנוסחת סכום זוויות במצולע כדי למצוא את הזווית החיצונית למשושה