תמצית השיעור

נבצע פעולת חיסור בין הזוויות השונות על מנת להגיע לזווית המבוקשת.