תמצית השיעור

נפתור תרגילים בנושא זוויות מתחלפות ומתאימות בין 2 ישרים מקבילים.