תמצית השיעור

נסביר כיצד למצוא את נקודות חיתוך הפונקציה את הצירים.