תמצית השיעור

נלמד כיצד ממירים יחידות משקל וזמן בעזרת תרגילים בנושא.