תמצית השיעור

נמשיך לפתור שאלות מילוליות עם משוואות