תמצית השיעור

נפתור שאלות מילוליות עם משוואות פשוטות ונשתמש בכללים שלמדנו.