תמצית השיעור

בעיות מילוליות: חיבור וחיסור מספרים מכוונים בעזרת ציר המספרים.