תמצית השיעור

נלמד על כלל החילוק במכפלה ועל כלל החילוק במנה.