תמצית השיעור

נלמד על נוסחאות השטח וההיקף של המעגל וכיצד משתמשים בהם