תמצית השיעור

התכונות המיוחדות של המספר אפס בארבע פעולות החשבון.