תמצית השיעור

התכונות המיוחדות של המספר אחד בפעולות כפל וחילוק.