תמצית השיעור

נלמד לפתור שאלות מילוליות בעזרת ביטויים אלגבריים.