תמצית השיעור

שאלה מילולית בנושא: השבר כחלק מכמות.