תמצית השיעור

שאלות בנושא: זוויות במשולשים חופפים.