תמצית השיעור

דוגמאות לסדרות שונות בהן יש קשר של חוקיות בין איברי הסדרה.