תמצית השיעור

נמצא את שטחו ואת היקפו של טרפז חסום במשולש ישר זווית.