תמצית השיעור

נפתור משוואות עם נעלם אחד ונשתמש במציאת גורם משותף ובכינוס איברים דומים