תמצית השיעור

תרגילים בנושא: שטח ריבוע ומלבן. היקף מלבן ומשולש.