תמצית השיעור

תרגילים בנושא: סדר פעולות החשבון בשברים פשוטים ועשרוניים עם קו שבר