תמצית השיעור

נפתור משוואה עם נעלם אחד ונמצא את זוויות המשולש.