תמצית השיעור

שימוש בביטויים אלגבריים בתרגילים בנושא שטח מלבנים