תמצית השיעור

נחשב את היקף המגרש המלבני ונכפיל אותו פי 4