תמצית השיעור

נפתור שאלות בנושאים הבאים: פתרון משוואה עם נעלם אחד, נפח תיבה,