תמצית השיעור

תרגילים בנושא: מספרים מכוונים על ישר המספרים.