תמצית השיעור

נפתור תרגילים בנושא סדר פעולות חשבון עם מספרים חסרים