תמצית השיעור

תרגילים בנושא: שטח והיקף ריבוע; תכונות המלבן והיקפו.