תמצית השיעור

שיעור העשרה על ניווט על פני כדור הארץ – חלק א' – הסבר על קווי אורך ורוחב