תמצית השיעור

תרגילים בנושא: כינוס איברים דומים בשיטה מיוחדת