תמצית השיעור

נסביר את חשיבותו של המספר אפס ותכונותיו בפעולות החשבון