תמצית השיעור

נלמד מהו מספר הופכי ונפתור תרגילים להמחשה ושימוש במספר ההופכי.