תמצית השיעור

נסביר אילו זוויות נוצרות בין 2 ישרים מקבילים וישר שחותך אותן.