תמצית השיעור

נסביר מהן זוויות מתאימות וזוויות מתחלפות.