תמצית השיעור

נפתור שאלה מילולית בה נתון חלק מהכמות באחוזים ונמצא את הכמות הכוללת.