תמצית השיעור

שאלה מילולית בנושא הנחות והפיכתן לאחוזים.