תמצית השיעור

שאלה מילולית בנושא יחס בין מספר דיסקים שיש ל-3 ילדים.