תמצית השיעור

שאלה מילולית בנושא יחס בין זכייה להפסד.