תמצית השיעור

פתרונות לשאלות מילוליות בנושא: האחוז כיחס ומציאת אחוז מכמות.