תמצית השיעור

שאלה מילולית בנושא: יחס בין 3 חלקי עמוד צבועים.