תמצית השיעור

שאלה מילולית בנושא: יחס בין 2 אורכים.