תמצית השיעור

שאלה מילולית בנושא: יחס בין 2 מספרים.