תמצית השיעור

נלמד לפתור שאלות מילוליות בנושא אחוזים והנחות.