תמצית השיעור

הקשר בין פאות, קודקודים ומקצועות במנסרה.