תמצית השיעור

שאלות מילוליות עם שימוש בפעולת חיבור אחוזים.