תמצית השיעור

רשום "נכון" או "לא נכון" ליד כל היגד בנושא תיבה, מנסרה ופירמידה