תמצית השיעור

שאלות על מציאת יוצא הדופן בין צורות נתונות וגופים נתונים.